Velkommen til Foreningen NORDEN Holstebros hjemmeside

nordiske flag

Foreningen NORDEN er en partipolitisk uafhængig folkelig forening, der har til formål at styrke og udvikle et folkeligt nordisk samarbejde indadtil som udadtil.
H.M. Dronning Margrethe II er foreningens protektor.           

Medlemmerne i lokalforeningen, der dækker Holstebro Kommune, har det til fælles, at vi interesserer os for omverdenen og ikke mindst for de øvrige nordiske lande: Norge, Sverige, Finland, Island og de tre selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland. Lande, som vi alle har en særlig samhørighed med pga de mange sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige berøringsflader. I alle de nævnte lande og områder findes tilsvarende foreninger.

På lokal plan tager vi løbende initiativer til at fordybe os i og udbrede kendskabet til ikke bare vor egen, men også de øvrige landes og områders historie, sprog, natur, kultur og samfundsforhold ved at afholde diverse arrangementer alene eller sammen med andre institutioner og foreninger. Se mere herom under emnefeltet: Program.

Førstkommende arrangement

Udflugt til Nordens Lund med genåbning af Vestjyllands Parkarboret
søndag den 26. maj kl. 14.00 – 16.00
Gl. Skovlund, Nybovej 28, 7500 Holstebro

 

Som udgangspunkt er alle velkomne til at deltage i vore arrangementer, ture og rejser.

Endvidere har Foreningen NORDEN i Holstebro et særskilt samarbejde med venskabsbygden Kangaamiut i Grønland. 

Vil du vide mere om den historiske baggrund for Foreningen NORDEN, den politiske opbygning med Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond kan du læse herom på Landskontorets hjemmeside: www.foreningen-norden.dk