• Nordens Lund 2019 
Fhv. stadsgartner Carl Aage Sørensen og lokalbestyrelsen besigtiger det område, hvor Nordens Lund kan etableres. 09. maj 2019
Carl Aage Sørensen viser en tegning over planen for Nordisk Lund på bestyrelsesmødet den 03. oktober 2019

Takket være velvilje fra Holstebro Kommune og ikke mindst medlem af Foreningen NORDEN og fhv. stadsgartner C. Aa. Sørensens opbakning og faglige viden bliver Nordens Lund etableret ved den kommunale planteskole, Skovlund 28,  Holstebro, hvor der i forvejen er en enestående samling af eksotiske træer i et arboret og en paradisæblelund, hvor Nordens Lund passer fint ind. 
På et ovalt areal 30 x 50 meter etableres 4 plantearealer, såkaldte øer, hvor Norge og Sverige deles om den ene ø jf. C. Aa. Sørensens plantegning. Beplantningen sker naturligvis med de af Landskontoret foreslåede træer i anledning af Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019:

                           birk for Sverige,  gran for Norge,  ene for Finland,  røn for Island  og bøg for Danmark

       .   Nordens Lund 2020

Nordens Lund en realitet    
Bestyrelsens tanke om at invitere medlemmerne til et par plantedage (ca. 200 træer i alt), gik i vasken i efteråret 2019 pga regn og atter regn. Til gengæld kunne det fantastiske forårsvejr i 2020 ikke udnyttes pga. coronavirussens ankomst. Danmark lukkede ned med forsamlingsforbud på maksimum 10 og andre restriktioner. 

Men – den 27. marts 2020 var de fire øer på Skovlund plantet med hjælp fra to medarbejdere fra Kaj Bech a/s og tidl. stadsgartner C. Aa. Sørensen.      C. Aa. Sørensen har ydet en enestående assistance i forbindelse med etableringen af Nordens Lund med kontakt til Kommunen, med plantegning, med bestilling af træplanter og det praktiske i forbindelse med selve plantningen. En stor tak til så vel Kaj Bech a/s og ikke mindst C. Aa. Sørensen.

Vi håber (i disse Covid-19 tider) at kunne indvie Nordens Lund først i september, hvor vi samtidig kan fejre Foreningen NORDEN Holstebros lokale 75 års jubilæum.

Men alle er naturligvis allerede nu velkomne til at kigge forbi det nyplantede areal og samtidig gå en tur i det tilstødende arboret, hvor mange forskellige fugle holder til.

Bestyrelsesmedlemmer og ægtefæller sørger nu for at holde området rent for ukrudt, så de nye træer kan komme godt i vej. På billedet yderst til højre ses Harriet Pedersen, derefter Lissi og Asger Brodersen, i juli måned 2020 ses i forgrunden de blomster, som Danmarks Naturforenings venner har sået.

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

          . Indvielse af Nordens Lund søndag eftermiddag den 20. september 2020 

           I det dejligste septembervejr man kan tænke sig blev Nordens Lund indviet og lokalafdelingens 75 års jubilæum markeret ved formanden Finn Ebenhechts tale. Direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel, var inviteret og holdt en fin tale over emnet “Skoven og mennesket – nu og fremover” og sagde bla: “Ideen med Nordens Lund som en levende og fysisk markering af foreningens jubilæum er velvalgt set med mine øjne.”                     

            Et enkelt træ, en vandgran, blev plantet af C. Aa. Sørensen og Finn Ebenhecht i fællesskab. (Er desværre siden gået ud).
Herefter kunne man komme på tur med kyndige naturfolk: nogle så og hørte om bier og bistader, andre fik en guidet tur igennem arboretet, mens mange fulgte med på den længere gåtur i det smukke naturområde ned til bla Vegen Å            
            Eftermiddagen sluttede med kaffe og jubilæumskage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       . Landesten sat i Nordens Lund den 13. sept. 2021

Orla Andersen, Lisbet Andersen, Maja Pedersen, Harriet Pedersen og Lissi Madsen

 

 

 

 

 

 

 

                         .  Guidet tur ved Carl Aage Sørensen i den blomstrende Æbleparadislund, Arboretet med afsluttende kaffe og kage ved Nordens Lund den 22. maj 2022                      

Carl Aage Sørensen fortæller om Paradisæblerne
Nu i Arboretet
Den medbragte kaffe m.v. nydes i solen ved Nordens Lund
Formand for Vestjyllands Parkarborets støtteforening holder tale med Nordens Lund i baggrunden

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             —————————————————————————-   

                      . “Lyd bygger bro” med Hassan Preisler, Bibliotekssalen, Holstebro
                      torsdag den 11. april 2024 kl. 19.00 – 21.00
Hassan Preisler - foredrag "Norsken, svensken og dansken"

 

 

 

 

 

I fejringen af Holstebros 750 års byjubilæum indgik dette foredrag om radioudsendelsen/podcasten “Norsken, svensken og dansken”.

 

                                         —————————————————-

                      . Juletræet fældet og snart på vej til  venskabsbygden Kangaamiut                                                                             november 2022                                                                                  

    Siden nnnn har Foreningen NORDEN Holstebro sørget for at sende et juletræ
    til Kangaamiut – med økonomisk hjælp fra Holstebro Kommune.
                                                                                                       

 

                                      —————————————————-

                    . Færøsk journalist Kaj Joensen holdte den 14. september 2022 et interessant foredrag om  Færøerne, Rigsfællesskabet og Arktis            
        

 

 

 

               

                    .  Slædepatruljen Sirius den 24. februar 2022

                          Fantastisk foredrag i ord og billeder ved Anders Kjærgaard.

                           

                               . Ølsmagning 12. november 2021

                       Thorbjørn Jacobsen fra Danske Ølentusiasters lokalforening fortalte og bød os på
                        mange forskellige nordiske øl. En både sjov, hyggelig og lærerig aften.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         . Generalforsamling 2. marts 2020
          
Efter GF var der powerpoint-foredrag v/ Charlotte Sahl-Madsen, der er en hyppig gæst på Gotland og har stor veneration for øens beboere, natur og kultur. Foredraget skulle have været en optakt til vores tur til Gotland, men som bestyrelsen valgte at aflyse pga. Covid-19.

                                   

 

 

  • SYNG NORDEN SAMMEN – Livestreamet korkoncert den 7.9.2019 fra Århus Festuge i anledning af Foreningen NORDENs 100 års jubilæumMusikteatret Holstebro

Foto: Nils Bidstrup Mortensen