Foreningen NORDEN
har mange ting at tilbyde børn og unge

 

Norden i Skolen er en gratis læringsportal for skoler og gymnasiale uddannelser. Portalen giver lærere og elever i alle de nordiske lande helt nye muligheder for at arbejde med nordisk sprog og kultur, samt klima og natur.
www.nordeniskolen.org

Nordatlantisk studentereksamen NGK er en mulighed for unge fra Danmark, Færøerne, Island og Grønland. En studentereksamen med linjefag som bioteknologi og arktisk teknologi (under dansk lovgivning) samtidig med, at de unge elever på skift opholder sig i ovennævnte geografiske områder. Udover en viden om nordatlantiske forhold får de unge et unikt nordisk netværk.
www.gribskovgymnasium.dk

Nordisk sommerlejr afholdes hver sommer på Nordisk Lejrskole & Kursuscenter/Danhostel Hillerød i samarbejde med Foreningen NORDEN. Der er plads til ca. 90 elever i alderen 11 – 14 år. Dertil kommer voksne ledere fra de enkelte lande.
www.hillerodhostel.dk

Nordjobb formidler sommerarbejde, bosted og kultur- og fritidsprogram til unge mellem 18 og 30 år. Nordjobb arbejder for at øge mobiliteten på det nordiske arbejdsmarked og for at øge de unges kundskab om sprog og kultur i Norden.
www.nordjobb.org

Ungdommens Nordiske Råd er en landsdækkende, samfundsengagerende forening for unge med interesse for Norden. Sammen med resten af Norden udvider vi vores verden, lyder et slogan.
www.fnu.dk

Nordisk Råd uddeler hvert år 5 priser – herunder Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.
www.norden.org

Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter som gentænker og genskaber det nordiske og som udvikler kulturlivet i Norden.
www.norden.org

Fakta om Norden
www.norden.org

Den 21. februar 2024 orienterede Katrine Skadhauge eleverne på  Holstebro Gymnasium og HF.     

Nordjobb-ambassadør