Sæsonprogram for 2019-2020

______________________________________________________________________________

                                                                                     

Bestyrelsen har flere arrangementer på programmet for den kommende sæson. Som sædvanligt vil dette blive annonceret i et program i august måned og selvfølgelig her på hjemmesiden. Vi vil dog allerede  her gøre opmærksom på nedenstående: 

“Syng Norden Sammen” lørdag den 7. september 2019 kl. 18.00 – ca. 22.00 i Musikteatret Holstebro.

Som det fremgik af skrivelsen til lokalmedlemmer er alle velkomne – medlemmer som ikke-medlemmer. Det er gratis at deltage, fortæring for egen regning.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lissi Madsen, tlf. 6130 6450. _______________________________________________

Tur til Gotland foråret 2020

Bestyrelsen arbejder på at arrangere en studierejse til Gotland i midten af maj måned 2020.

Øen ligger som bekendt midt i Østersøen, og den var oprindelig svensk. I forbindelse med Valdemar Atterdags generobring af de danske Østprovinser blev Gotland erobret i 1361, og den var indtil 1645 på danske hænder, inden den igen forenedes med Sverige.

Et spændende intermezzo er også perioden 1437-1449, hvor Wisborg regeredes af den eksilerede kong Erik af Pommeren.

Vi regner med at sejle fra Oscarshamn til Visby, hvor vi overnatter, mens vi er derovre. Programmet er ikke endeligt fastlagt, men nærmere følger i vores nytårshilsen, hvor tidspunktet og prisen gerne skulle ligge fast.

Filmen “Kongens valg” med oplæg
Scala Holstebro
Lørdag den 21. september kl. 14.00
Gratis for medlemmer

Filmen skildrer de tre dramatiske døgn i Norges nyere historie, da Tyskland i foråret 1940 satte den norske regering og den aldrende kong Haakon kniven for struben og krævede overgivelse. Regeringen stod altså over for valget mellem forhandling eller modstand, og den norske titel “Kongens Nei” siger klarere end den danske, hvad der udløste dens valg af modstand.
Det psykologiske drama bag det fortumlede forløb indtil beslutningen er filmens fokusområde, og dens tyngdepunkt ligger hos kongefamilien. Danske Jesper Christensen har tidligere vist sin evne til at fremstille både skarpe og milde naturer, og i sit spil som Haakon VII får han brug for begge dele, for kongen, som ellers helst leger med børnebørnene, tvinges til at træde i karakter: Filmens vekslen mellem det intime etiske drama og det historiske overblik er stærkt og overbevisende.

Filmen vises i samarbejde med Holstebro Filmklub
Filmen varer 133 minutter.

Inden filmen vil lektor i historie på Holstebro Gymnasium og HF, Finn Lyngholm, holde et historisk oplæg på en halv time.

Et tegnet foredrag m Maren Uthaug
Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19.00
Holstebro Bibliotek, Bibliotekssalen
Pris: 100 kr.

Som i trance blev vi hevet med ind i det Uthaugske univers og sad i spænding og så fortællingen vokse frem for øjnene af os, lige til den kulminerede i sjove, underfundige pointer. Det var gribende. Og sjovt.”
Sagt af Inger Hørup Slot, Blik – Græsted Bibliotek.

Ovennævnte fortæller mere end noget om, hvad man som tilhører kommer til at opleve denne aften sammen med den danske/norske/samiske blogger og forfatter, Maren Uthaug.

Med alle sanser vil vi blive introduceret til Maren Uthaugs liv på godt og ondt til tonerne af klassisk musik og høre hende tale om sine romaner.

Billet købes på http://www.holstebrobibliotek.dk
Har du ikke adgang til internettet, kan du kontakte kasserer Jytte Madsen på telefon 4042 3453.

Arrangører: Foreningen NORDEN, Højskoleforeningen, Valgmenigheden og Holstebro Bibliotek

Læsekreds
Nordisk litteratur
Holstebro Bibliotek, lokale 2

Følgende bøger læses og debatteres fordelt på 6 onsdage kl. 14.30:

Den 2. oktober 2019………….Violinbyggeren………………..Henrik Strube
Den 6. november 2019……..Hvor der er fugle…………….Maren Uthaug
Den 4. december 2019………Dengang vi var os…………..René Jacobsen

Den 8. januar 2020……………Den der ser……………………..Herbjørg Wassmo
Den 5. februar 2020………….Fortielse…………………………..Pia G. Odderskov
Den 4. marts 2020…………….Hambros Allé 7-9-13……….Lotte Kaa Andersen

Første bog kan afhentes på Biblioteket fra onsdag den 4. september 2019 med angivelse af “Læsekreds NORDEN”.
Efterfølgende får man ved hvert læsekredsmøde udleveret bogen, der skal debatteres næste gang samtidig med, at man afleverer den tidligere bog ved mødets afslutning.

Tilmelding til: Harriet Pedersen på telefon 9740 1001 / 2015 8672 eller e-mail harpe@privat.dk

Deltagelse er gratis. Maksimum 12 deltagere. Medbring gerne kaffe/te.

Nordisk viseaften – rundt om Bellmann
Fredag den 25. oktober 2019 kl. 19.00
Holstebro Bibliotek
Pris: 75 kr. inkl. et glas vin

Billet købes på http://www.holstebrobibliotek.dk
Først til mølle-princippet. Maks. 60 personer.
Har du ikke mulighed for at købe billet på internettet, kan du kontakte kasserer Jytte Madsen på telefon 4042 3454.

Arrangør: Foreningen NORDEN og Holstebro Bibliotek

Skumringstime
Mandag den 11. november 2019 kl. 19.00
Holstebro Bibliotek, Under buerne
Pris: Gratis entré
men 50 kr. for kaffe/te og kage

Filmen “Babettes gæstebud”
Torsdag den 14. november 2019
kl. 19.00
Holstebro Bibliotek, Bibliotekssalen
Gratis adgang

Måske var du til stede ved den traditionsrige og hyggelige Skumringstime den 11. november og hørte noget af teksten fra romanen “Babettes gæstebud” blive læst højt.

I aften kan du og andre se den legendariske film, der bygger på forfatteren Karen Blixens roman.
Filmen er dansk og fra 1987. Såvel manuskript som instruktion er af danske Gabriel Axel, som i sin tid vandt en Oscar for bedste fremmedsprogede film.
Hovedrolleindehaver Stéphane Audran vandt en Robert i 1988 for årets kvindelige hovedrolle.

Arrangør: Foreningen NORDEN i samarbejde med Holstebro Bibliotek.

Sankta Lucia-optog og decemberhygge
Fredag den 13. december 2019 kl. 9.30
Holstebro Friskole,

I mandags var der mulighed for at høre

Igen i år gentager vi den gode højtlæsning – nu for 23. gang.