Program for efteråret 2020

 

Foreningen NORDEN Holstebro byder velkommen tilbage til “resterne af 2020”

Lokalbestyrelsen har ligesom alle andre været nødt til at “lukke ned” siden marts, så det var ikke muligt at planlægge et egentligt sæsonforløb for 2020-2o21. Af samme grund har vi ikke kunnet udsende vores sædvanlige årsprogram.

Men nu skal der ske noget igen, og det første bliver i forbindelse med lokalforeningens 75 års jubilæum: Nordens Lund indvies søndag den 20. september.

Nordisk læsekreds er kommet i gang, og efter alt at dømme gennemføres skumringstimen den 9. november på biblioteket – omend nok med enkelte forholdsregler alt efter corona-situationen.

Ikke desto mindre: velkommen tilbage til NORDENs aktiviteter – foråret 2021 er allerede så småt ved at tage form.
Alle er fortsat velkomne til at deltage i vore arrangementer.  

På bestyrelsens vegne
Finn Skougaard Ebenhecht
Formand

                                             ________________________________________________________________________

 Nordens Lund

I anledning af Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019 foreslog Landskontoret, at man rundt om i kommunerne plantede en lille lund med nordiske træer som en markering af det folkelige nordiske samarbejdes jubilæum.
Holstebro Kommune har velvilligt stillet et areal til rådighed ved Gl. Skovlund, Nybovej 28, Holstebro. Der er tale om et tidligere planteskoleareal i tilknytning til det eksisterende arboret.
Bestyrelsen for Foreningen NORDEN Holstebro har arbejdet med ideen, og sammen med visse fagfolk og ildsjæle er Nordens Lund nu en realitet i Holstebro.
Den 27. marts 2020 blev der plantet gran for Norge, birk for Sverige, ene for Finland, røn for Island og bøg for Danmark. 
Imellem trægrupperne såede Danmarks Naturfredningsforening blomsterfrø, og blomsterne har i sommerens løb været til glæde for bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter.

Indvielse og 75 års jubilæum

Søndag den 20. september 2020 kl. 14.00
Holstebro Naturskole, Skovlund, Nybovej 28, Holstebro
Gratis – tilmelding ikke nødvendig – tag gerne voksne børn og børnebørn med  

Sidste år kunne vi over hele landet fejre Foreningen NORDENs 100 års jubilæum. I år kan vi i Holstebro fejre lokalforeningens 75 års jubilæum. 
Udover formand Finn Ebenhecht vil direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel, indlede denne eftermiddag med en kort tale. 
Herefter kan man komme på safari: skovsafari (ca. 3 km), bisafari og arboretssafari.

Eftermiddagen slutter med kaffe/te/sodavand og jubilæumskage.

                                               ________________________________________________________________________

Nordisk læsekreds

Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 14.30 mødes deltagerne af Foreningen NORDENs læsekreds på Holstebro Bibliotek, hvor sæsonens første bog drøftes.
Læsekredsen er fuldt optaget, og de 14 deltagere har fået direkte besked om sæsonens bogudvalg og mødedatoer.

Hvis andre medlemmer tænker, at det kunne også være noget for mig, er man velkommen til at kontakte Harriet Pedersen på e-mail harpe@privat.dk og i første omgang lade sig skrive op på ventelisten. Det er gratis at deltage i læsekredsen.

                                            ________________________________________________________________________

Repræsentantskabsmøde

Lørdag den 3. oktober 2020 på Åbenrå Folkehjem vil flere af Holstebro lokalforenings bestyrelsesmedlemmer være repræsenteret.
På mødet skal der bla vælges en ny landsformand, da Mogens Jensen måtte fratræde som følge af en ministerpost i den nuværende regering. Fungerende formand Marion Pedersen ønsker ikke at stille op til formandsposten.
AFLYST: pga de øgede smittetal med Covid-19 og de deraf følgende restriktioner har landsstyrelsen set sig nødsaget til at udsætte repræsentants- skabsmødet til den 8. maj 2021. Marion Pedersen fortsætter som fungerende formand indtil da.

                                        ________________________________________________________________________      

Skumringstime

Mandag den 9. november 2020 kl. 19.00
Holstebro Bibliotek – Bibliotekssalen

Gratis – men forudbestilling via Bibliotekets hjemmeside

Nordisk Biblioteksuge markeres atter over hele Norden. Dette års tema er Norden i Verden.

Årets voksenbog er af den islandske forfatter Audur Ava Ólavsdóttir: Ar. Bogen blev i 2018 nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.                        Det er valgmenighedspræst Margrethe Dahlerup Koch, som læser højt. 

Lisbeth og Mette fra Holstebro Bibliotek præsenterer et par nye, nordiske romaner.

Pga Covid-19 restriktionerne vil der i år ikke være kaffe og kage, ligesom forsamlingstætheden fordrer forudbestilling på Bibliotekets hjemmeside.

                                         ________________________________________________________________________   

Til orientering  – nordisk film

 

Foreningen NORDEN Holstebros medlemmer plejer en gang om året for formedelst 60,- kr. at få adgang til en nordisk film, som Holstebro Filmklub har programsat. Det er ikke længere muligt, da Holstebro Filmklub har måttet ændre retningslinjer pga. Covid-19 restriktionerne.