Sæsonprogram for første halvår 2020

______________________________________________________________________________

Mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00
Holstebro Aktivitetscenter (foredragssalen)
Danmarksgade 13A

Dagsorden ifølge vedtægter:
                                                     Valg af dirigent
                                                     Formandens beretning
                                                     Det reviderede regnskab
                                                     Forslag fra lokalbestyrelsen
                                                     Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
                                                     Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen
                                                               På valg er: Finn Skougaard Ebenhecht, Harriet Pedersen,                                                                                                                                                                                            Jens Kristian Noe, Lisbet Andersen
                                                     Valg af revisorer
                                                               På valg er: Karl Erik Pedersen, Jørn Lybech Christensen 
  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendeds skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkomne, også ikke-medlemmer. Dog uden stemmeret. 

 

Efter generalforsamlingen, ca. kl. 20.00, er der powerpointforedrag “Forelsket i Gotland”  ved Charlotte Sahl-Madsen, der gennem mange år har rejst på Gotland sammen med sin kæreste billedkunstneren Jens Overgaard Christensen.   Øen drager dem begge: roen, farverne, det enkle, gastronomien, og hvad de betegner som en helt særlig fornemmelse for tid. Kort sagt en appetitvækker til studierejsen til Gotland.
Charlotte Sahl-Madsen er født og opvokset i Holstebro, bor i dag i Staby. Hun er administrerende direktør i Børnenes Hovedstad i Billund og har derudover “meget” på sit cv – bla. videnskabsminister i 2010-2011.

              ___________________________________________________________________________________________

 

NORDISK GÆSTEBUD
Fredag den 27. marts 2020 kl. 18.00 – ca. 21.30
Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, Holstebro

     

Dette års Nordisk Gæstebud vil stå i Genforeningens tegn.

I år er det 100 år siden, at et flertal stemte det gamle danske land hjem igen – den landsdel, som vi kalder Sønderjylland. Over alt i Danmark og ikke mindst i Sønderjylland bliver begivenheden fejret på fredelig vis – akkurat lige som afstemningsforløbet fandt sted i 1920.

       Vores gæst og foredragsholder Anni Matthisen.

Anni Matthiesen, medlem af Folketinget (V) og fhv. formand for Slesvigudvalget, vil denne aften være vores særlige gæst og holde et foredrag om grænselandet dengang og i dag.

Vi vil sammen synge nogle sange i løbet af aftenen, ledsaget af Ulla Kristensen ved klaveret. Og så skal vi naturligvis have noget sønderjysk at spise!                                                                               

Menu:

Forret:     Fiskeret                                                                                                                                                                                    Hovedret:      Hamburgerryg og kålpølser med sønderjysk grønlangkål m.v.
Dessert:      Brødtorte, sønderjyske småkager og dertil kaffe/te

Pris: 250 kr. inkl. velkomstdrink og et glas vin

Derudover kan drikkevarer købes.

Tilmelding med betaling senest den 15. marts 2020 til Jytte Madsen på tlf. 4042 3453/email jema@webspeed.dk

Bankkonto: 7608-1719858

               ___________________________________________________________________________________________


NORDISK ØLSMAGNING

Fredag den 24. april 2020 kl. 19.00 – 21.00

Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, Holstebro

Pris:  140 kr.

Dette arrangement er kun for medlemmer.        

Danske ølentusiasters lokale formand, Thorbjørn Jacobsen, vil denne aften introducere os til forskellige nordiske øl med spændende aroma og smagsstoffer samtidig med, at han på en underholdende måde vil give os et indblik i øllets historie i et nordisk perspektiv lige fra de gamle guders bryg til nutidens mange mikrobryggerier.
Alene i 2018 kom der 1.825 nye danske øl på markedet. Vi smager en 7-8 stykker og dertil snacks.

Tilmelding og betaling senest tirsdag den 14. april 2020 til Jytte Madsen: jema@webspeed.dk eller tlf. 4042 3453.
Bankkonto: 7608-1719858.

     ___________________________________________________________________________


Kredsgeneralforsamling i MidtVest-Kredsen
Lørdag den 25. april 2020 kl. 10.00 – 15.00
Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, Holstebro

Dagen begynder med en kop kaffe/rundstykker. 
Dernæst generalforsamling.

Efter middagen guidet byvandring til kunsten i Holstebro.

Pris: 120 kr.
Tilmelding til:  Merete Riber mri@friber.dk eller tlf. 2533 3158.
Bankkonto: 2570 5735652402 eller MobilePay på dagen.

      ________________________________________________________________________________________________

Nordens Lund

I anledning af 100-årsjubilæet 2019 foreslog Landskontoret, at man rundt om i kommunerne plantede en lille lund med nordiske træer som en markering af det folkelige nordiske samarbejdes jubilæum.
Holstebro Kommune har velvilligt stillet et areal til rådighed ved Gl. Skovlund, Nybovej 28, Holstebro. Der er tale om et tidligere planteskoleareal i tilknytning til det eksisterende arboret.
Bestyrelsen for Foreningen NORDEN Holstebro arbejder nu videre med ideen sammen med visse fagfolk og ildsjæle.
Vi får brug for medlemmer, der til foråret vil være med til at plante træerne og holde arealet rent for ukrudt de første par år. 

Der skal plantes gran for Norge, birk for Sverige, ene for Finland, røn for Island og bøg for Danmark.

             ____________________________________________________________________________________________

Tur til Gotland 20. – 26. juni 2020:  henvendelse herom kan ske til formand Finn Ebenhecht,  ebenhecht@mail.dk