Sæsonprogram for første halvår 2020

______________________________________________________________________________       

De planlagte arrangementer for den sidste halvdel af forårssæsonen 2020 og turen til Gotland i juni er aflyst pga coronavirus og myndighedernes anvisninger og anbefalinger i den forbindelse.

               ___________________________________________________________________________________________

     ________________________________________________________________________________________________

Nordens Lund

I anledning af 100-årsjubilæet 2019 foreslog Landskontoret, at man rundt om i kommunerne plantede en lille lund med nordiske træer som en markering af det folkelige nordiske samarbejdes jubilæum.
Holstebro Kommune har velvilligt stillet et areal til rådighed ved Gl. Skovlund, Nybovej 28, Holstebro. Der er tale om et tidligere planteskoleareal i tilknytning til det eksisterende arboret.
Bestyrelsen for Foreningen NORDEN Holstebro arbejder nu videre med ideen sammen med visse fagfolk og ildsjæle.
Der skal plantes gran for Norge, birk for Sverige, ene for Finland, røn for Island og bøg for Danmark.  

 

Nordisk Lund en realitet

Den 27. marts 2020 var Nordens Lund ved Skovlund plantet med hjælp fra Kaj Bech a/s og tidl. stadsgartner Carl Aage Sørensen.                                              Carl Aage Sørensen har ydet en enestående assistance i forbindelse med etableringen af Nordens Lund med kontakt til Kommunen, med plantegning med bestilling af træplanter og det praktiske i forbindelse med selve plantningen. En stor tak til så vel Kaj Bech a/s og ikke mindst Carl Aage Sørensen.

Vi håber (i disse Covid-19 tider) at kunne indvie Nordens Lund i september, hvor vi samtidig kan fejre Foreningen Norden Holstebros lokale 75 års jubilæum.

Men alle er naturligvis allerede nu velkomne til at kigge forbi det nyplantede areal og samtidig gå en tur i det tilstødende aboret, hvor mange forskellige fugle holder til.

         ____________________________________________________________________________________________