Sæsonprogram for 2017 – 2018

 

Babettes Gæstebud

 

Torsdag den 28. september 2017, kl. 19.30

Sognepræst Karen-Ingeborg Jacobsen fra Maabjerg & Ellebæk kirker
vil indføre os i Karen Blixens
verdensberømte (og senere filmatiserede) fortælling.

Og bagefter vil der blive fortalt lidt om Foreningen NORDENs
formål og aktiviteter, specielt op til 100-års jubilæet i 2019.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Ellebæk Kirke.

Kaffe kr. 50,00.

Mødet afholdes i Menighedssalen i Ellebæk Kirke, Beethovensvej 22,
Holstebro.

_________________________________________________

Læsekreds

Nordisk litteratur
Holstebro Bibliotek, lokale 2
Kirkestræde 11, Holstebro


Følgende bøger gennemgås og debatteres

fordelt på 6 onsdage kl. 14.30:
4. oktober     :   Norsk:  Levi Henriksen :   Lige Øst for Regnen
1. november :   Svensk: Kerstin Ekman:    Grand Finale i Gøglerbranchen
6. december :   Finsk:  Kjell Westø:            Luftspejling 38

2018
3. januar       :    Færøsk: Joanes Nielsen:   Glansbilledsamlerne
7. februar     :    Islandsk: Marja Baldursdottir: Fra hus til hus
7. marts        :    Dansk: Dorthe Noors:         Spejl Skulder Blink

_________________________________________________

Finlandsaften

 

Mandag den 9. oktober 2017, kl. 19.30
Kultur & Frivillighuset, Nygade 22 – Holstebro
ved forfatter & billedkunstner

Tapio Juhl

Tapio Juhl er født i Karelen i 1941. Kom som finnebarn til Danmark
i 1943. Tog efter en håndværksmæssig uddannelse en lærereksamen.
Har arbejdet i folkeskolen og Nyborg Statsfængsel. Har været 
skoleinspektør og senere ansat i Forsvaret, og senest været skoleleder
på en friskole. Er i dag bosiddende i Salling.

Tapio Juhl vil fortælle om Finlands historie suppleret med hans egen historie som finnebarn i Danmark.

Entre inkl. kaffe kr. 50,00 (ikke medlemmer  kr. 60,00)

_________________________________________________

 

SKUMRINGSTIME

Mandag den 13. november 2017, kl. 19.00
“Under buerne” på Holstebro Bibliotek

Igen i år gentager vi den gode højtlæsning i novembers Skumringstime.
Det er i år 21. gang denne traditionsrige og hyggelige begivenhed finder sted.

Dette års tema er Øer i Norden.
Der vil blive læst en tekst op af den finske forfatter Ulla-Lena Lundbergs roman: IS.
I Holstebro er det Ulrik Skeel fra Odin Teatret, der vil læse højt for os.

Efter oplæsningen kan man købe kaffe/the og klejner for 40 kr.

Herefter vil Lisbeth Busk og Jørgen Lybeck fortælle om nye nordiske bøger –
afvekslet med fællessang med musikledsagelse ved Ulla Kristensen.             

 

_________________________________________________

 

Foreningen NORDEN møder OrkesterEfterskolen

 

Lørdag den 25. november 2017
Kl. 15.00 – 17.00
OrkesterEfterskolen
Bisgårdmark 18, Holstebro

Sammen med OrkesterEfterskolens elever og ansatte vil vi have et
par hyggelige timer, hvor eleverne vil give eksempler på den
nordiske sang- og musikskat, ligesom vi vil synge nogle sange
sammen. Vi vil teste hinandens viden på musik og de nordiske lande.
Skolen har fire linjer: 
Orkesterlinjen, Sang- og dramalinjen, Klaverlinjen og Folkemusiklinjen.

Der vil være mulighed for en rundvisning på Skolen.
Fra Foreningen NORDEN Holstebros side vil vi orientere om
Foreningen med specielt fokus på unges muligheder.
Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding venligst ske senest 
torsdag den 16.11.2017 (det er gratis at deltage) til en af 
nedenstående personer:

Lissi Madsen, e-mail  eller telefon 6130 6450
Lisbet Andersen, e-mail  eller telefon 2398 1740

_________________________________________________

 

MidtVest-Kredsen i Struer

 

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 14.30 – ca. 17.00.
Gimsing Menighedshus, Hjermvej 49, 7600 Struer
 

Til dette møde får vi besøg af forbundssekretær for FNF, Henrik Wilén, der er finne og taler tydeligt skandinavisk.
Hverdagen i FNF og Finland 100 år!
Det bliver et spændende foredrag om Foreningerne NORDEN og Henrik Wiléns arbejde med de nordiske landes foreninger.
Og så skal vi høre om Finlands 100-årige historie 1917-2017, der har selvstændighedsdag og fejres som nationaldag den 6. december 2017.

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til Henrik Wilén.

Struer Lokalafdeling vil gerne have tilmelding:
Eskild Højgaard, tlf. 9787 1692/5114  1672
Merete Riber, tlf. 9743 2097/2533 3158

Tilmelding senest lørdag den 25. november 2017.

Foredrag og kaffe/the/brød kr. 80,00.

 _________________________________________________

 

Nordisk Sangaften 

torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.30

Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Kirsten Just og Jens Kristian Noe har udvalgt en buket fra den nordiske sangskat, som vi i fællesskab vil synge akkompagneret af Ulla Kristensen ved klaveret.

Entré incl. kaffe kr. 35,00.

_________________________________________________

 

Sápmi
“Samerne – et urfolk i nord”

Mandag den 19. februar 2018
kl. 19.30

Kultur & Frivillighuset, Nygade 22 – Holstebro

Samerne blev tidligere betragtet som et tilbagestående mindretal, og gang på gang blev de udsat for myndighedernes overgreb. Deres historie går langt tilbage. I 1609 var Christian den IV i fuld gang med at udrydde dem. Samerne blev dengang beskyldt for at udøve sort trolddom. Senere var  brændevinen ved at udrydde dem.
I 1800-tallet opstod vækkelsen “Læstadianismen” en af Skandinaviens største bevægelser. Samerne faldt på knæ og bekendte deres synder for Gud og hvermand. Derfor overlevede de. Men vejen til anerkendelse som et urfolk i sidste halvdel af det 20. århundrede har været brydsom.
Men det gav samtidig politiske muligheder og støtte til udvikling af samernes sprog og kultur.

Frode Riber vil fortælle om Samernes dramatiske historie, suppleret med billeder.

Entré incl. kaffe kr. 50,00.

_________________________________________________

 

Generalforsamling 2018

Mandag den 5. marts 2018
kl. 19.00
Holstebro Aktivitetscenter (foredragssalen)
Danmarksgade 13A

Dagsorden iflg. vedtægter

Alle er velkomne!  Også ikke-medlemmer.

Efter generalforsamlingen viser Nils Bidstrup Mortensen 
multimedie programmet “Hardangervidda rundt”.

_________________________________________________

 

NORDISK GÆSTEBUD

Lørdag den 24. marts 2018
Lystbækgård, Lystbækvej 1, Torsted, 6990 Ulfborg

Nordisk Gæstebud er et projekt inden for NORDEN i alle nordiske lande og selvstyrende områder for at markere Nordens Dag (23. marts).

                                                                                                                                    

 

Nordisk Gæstebud bliver et dagsarrangement. Vi skal se hyrdehundeopvisning og have en rundvisning på gården. Berit Kiilerich vil
fortælle om stedet, om pleje af heden, et menneskeskabt kulturlandskab. Bagefter skal vi nyde en frokosttallerken med ny nordisk tapas,
som består af røget lamme- og fårekød, grøntsagstærte, ost og salat med hjemmebagt brød og frugt. Drikkevarer kan købes på stedet.

 

 PRIS for maden: for medlemmer af Foreningen NORDEN kr. 150,-.   For ikke-medlemmer kr. 175,-.

  Vi kører til Lystbækgård i private biler. Hvis/du mangler kørelejlighed – så sig til.

  TILMELDING og BETALING senest søndag den 18. marts 2018 til nedenstående:

Jytte Madsen 9742 5653/4042 3453  jema@webspeed.dk
Harriet Pedersen 9740 1001/2016 8672  harriet.pedersen@privat.dk

_________________________________________________

 

Kredsgeneralforsamling i MidtVest-Kredsen

Lørdag den 14. april 2018
kl. 10 – 15
Historiens Hus, Museumsgade 32, 7400 Herning

Vi mødes til rundstykker og kaffe kl. 10. Derefter er der generalforsamling, der er åben for alle medlemmer af Foreningen NORDEN i MidtVest-Kredsen.
Efter generalforsamlingen og frokosten vil der være rundvisning: ASRA (Arbejderhistorisk samling Ringkøbing Amt) Sygehus museum.
Derefter kaffe.

PRIS: kr. 120,- for dagens traktement.

TILMELDING: direkte til kredsformand Merete Riber  mri@friber.dk  eller på tlf. 9743 2097 / 2533 3158.

 

________________________________________________

 

Dagstur til
Kongernes Jellling, Ravningbroen og Kvie Sø

Lørdag den 5. maj 2018
Vi mødes kl. 8.30 på Kultur & Frivillighusets P-plads

Turen vil foregå i privatbiler med kaffepause undervejs, inden vi når
til Kongernes Jelling, hvor der vil være en rundvisning.
Senere kører vi til Vejle Ådal, hvor vi i et overdækket madpakkehus
spiser medbragte madpakker og betragter stedet med Ravningbroen.
Turen ender ved Pandekagehuset ved Kvie Sø. Her drikker vi efter-
middagskaffe/te med pandekage, inden vi når tilbage til Holstebro
sidst på eftermiddagen.

Pris pr. person kr. 100,00.
Husk madpakke og noget at drikke til frokosten.
Hver især betaler selv for eftermiddagskaffe/te og pandekage – ca. kr. 100,00.

Tilmelding
til Lisbet Andersen på e-mail eller telefon 2398 1740
senest torsdag den 19. april 2018.

Ved tilmeldingen bedes du/I oplyse adresse og telefonnummer.
Endvidere om du/I har mulighed for at køre eller om kørelejlighed ønskes.
Af prisen på de 100 kr. afregnes et beløb på 50-60 kr. pr. person til chaufføren.

_________________________________________________

 

Rejse til Helsingfors 25. – 29. maj 2018

 

Med denne rejse vil Foreningen NORDEN Holstebro gerne afslutte 2017-årets tema om Finland, hvor vi har hørt om landets spændende historie gennem de 100 år, man har været selvstændig.

Når vi nærmer os tidspunktet for rejsen, afholdes et afrejsemøde hos vores tekniske arrangør:

OURWORLD A/S
Nupark 51, DK 7500 Holstebro

Det foreløbige program er planlagt som følger:

Fredag 25. maj: Vi starter fra Holstebro St. kl. 8.00; med bus kører vi til Billund, så der bliver god tid inden afgang kl. 11.50. Vi flyver til Vanda Lufthavn (Helsingfors), hvorfra vi bliver kørt til 4# hotel ikke langt fra Järnvägsstationen; lidt orientering i nærområdet når vi også inden middag.

Lørdag 26. maj: Det bliver dagen med den store turistrundfart, hvor en svensk-talende guide tager os rundt til alt, hvad der er af seværdigheder i Helsingfors; blandt højdepunkterne skal nævnes den legendariske Tempelkirke, men selvfølgelig også Domkyrkan og Uspenskij-katedralen.

Søndag 27. maj: Vi besøger verdens måske største søkrigsfortifikation “Sveaborg”, som nås med færge på nogle få minutter fra centrum. Også her får vi svensk-talende guide, og efter frokost bliver der tid på egen hånd.

Mandag 28. maj: Dagen er endnu ikke planlagt, men vi håber at kunne besøge den danske Ambassade og dermed få lidt orientering om Finlands særlige situation inden for Norden gennem de forløbne 100 år. Resten af dagen er på egen hånd før den sidste fælles middag.

Tirsdag 29. maj: Hjemrejsedagen begynder med en rundvisning på Rigsdagen, der er beliggende tæt ved hotellet – og herefter går det hjemad med afgang fra Vanda kl. 16.10 (finsk tid). Vi er i Billund ca. kl. 17.00 (dansk tid), hvorfra bussen kører os til Holstebro.

Pris per person: 
Medlemmer af NORDEN DKK 7.495,-/ikke-medlemmer DKK 7.650,- (i delt DV).  
Prisen omfatter halvpension (fredag til mandag) samt frokoster lørdag og søndag.
Tillægget for enkeltværelse er DKK 1.350,-.

Praktiske oplysninger:
Der medbringes blåt EU-sygesikringskort, ligesom en rejseforsikring anbefales.

Tilmelding:
Snarest til Skougaard Ebenhecht på ebenhecht@mail.dk eller evt. telefon 8741 6918.
Man bedes opgive fulde navn (iflg. pas) samt adresse og e-mail.

Teknisk arrangør:
Ourworld A/S (medlem af Rejsegarantifonden).
Tilmelding er bindende; når du har tilmeldt dig, fremsender Ourworld A/S faktura på den samlede pris, hvoraf et depositum, stort DKK 1.500,- p.p. betales inden 14 dage.
Resten betales inden den 23. marts 2018.

Bestyrelsen
Foreningen NORDEN Holstebro

 

 

 

 


 

 

_______________________________________________