Næste rejse er til Helsingfors den 25. – 29. maj 2018.
Se nærmere herom under emnefelt Program

 

TIDLIGERE REJSER og TURE 

 

Dagstur den 5. maj 2018 til Kongernes Jelling, Ravningbroen og Pandekagehuset ved Kvie Sø

 

 

 

 

Midsommertur til Ålandsøerne den 21. juni – 27. juni 2017

Foreningen NORDEN i Holstebro havde arrangeret en tur til Ålandsøerne – blandt andet for at opleve midsommerfejringen der. Turen startede ved Holstebro Banegård tidligt om morgenen den 21. juni. På udturen overnattede vi i Linköping og på hjemturen lidt sydligere. Det var en lang bustur.
Lidt nord for Stockholm skulle vi med færgen til Åland, en sejltur på cirka tre timer. Det var en dejlig sejltur i solskinsvejr, hvor vi kunne nyde synet af de mange små og store skær undervejs. Ved aftenstid nåede vi Mariehamn, hvor vi skulle bo de næste fire nætter.
Mariehamn er efter danske forhold en lille by med ca. 10.000 indbyggere, men på øerne her der den hovedbyen. Herfra afgår de store færger til Sverige og Finland foruden de mange mindre færger, der sørger for transporten til de mange øer.
Næste morgen kom vores guide og tog os med på byrundtur. Vi kom forbi de store, gamle huse, som engang havde været beboet af øens mægtige rederfamilier – i dag var de omdannet til plejehjem, offentlige kontorer og lignende. Vi skulle besøge et søfartsmuseum, der rummede fine samlinger fra de store sejlskibes tid. Stedets hovedattraktion – det gode skib Pommern var desværre ikke “hjemme” – det lå længere ude ved vandet og var under reparation, så vi måtte nøjes med at se det fra bussen.
Til gengæld havde vi nogle gode timer i parken ved museet – det var her, midsommerstangen var ved at blive gjort klar, og vi  havde lejlighed til både at iagttage de mange traditionsrige forberedelser og være med ved selve ceremonien omkring at få stangen rejst. Det var et stort projekt at få den store stang på plads – ca. 20 stærke gutter var i gang.
Det var en god oplevelse – heldigvis i smukt vejr, og vi kunne fornemme lidt af den glæde og stemning, der var omkring denne midsommertradition. Andre byer havde lignende arrangementer, og nogle steder var det børnenes midsommerstang, som er en noget mindre udgave.
Et andet mål for rejsen, som vi også havde glædet os til, var turen ud til skærgårsøen, Kökar – i den sydøstlige del af Åland. Bogen Is, der er skrevet af Ulla-Lena Lundberg, handler om en ung præstefamilie, for hvem livet tegner sig lyst ude på den lille ø. Men de må, som mange andre i disse områder, erfare, at naturens kræfter er en uovervindelig fjende ind imellem. Turen derud med færgen varede tre timer. Men det var regnvejr – og det var naturligvis ikke rart lige til den tur. Omvendt kunne vi måske bedre sætte os ind i, hvordan livet også var på disse små “udsteder”, hvor der jo ikke altid var solskinstimer. Vi havde heldigvis vores bus med over, og vi kørte ed til kirken og så stedet, hvor den unge præst var og kirkegården med ruinerne af et gammelt kloster.
Så fik vi en eftermiddagstur ned på et æblemosteri, hvor vi fik de herligste ålandspandekager med æblemos til vores kaffe. Det var en skøn oplevelse.
En historisk tur blev det også til den sidste dag, vi var på Åland. Her havde vi igen vores dygtige guide med, som fortalte en hel del om livet på øerne.
Turen gik nordpå til Bomarsund, hvor vi så resterne af de store fæstningsværker. Det var et meget smukt naturområde, og da vi denne dejlige sommerdag vandrede rundt mellem ruinerne af de store borganlæg kunne vi næsten ikke fatte, at stedet i 1854 havde været krigsskueplads for russiske, engelske og franske tropper.
Næste dags formiddag nåede vi et besøg i kirken, der havde en meget fornem, moderne mosaikaltertavle. Så var det afgangstid mod færgen efter nogle gode dage i Mariehamn. Det var en dejlig sejlads tilbage mod Sverige. Vi startede med at få en fin buffet, og så var der en times tid til at nyde indsejlingen på soldækket gennem den svenske skærgård. Busturen gik så igen sydpå, og det blev sent spisetid, inden vi nåede det sidste overnatningssted – et dejligt svensk gæstgiveri ned til en lille sø.
Næste morgen gik det hurtigt sydpå mod Danmark, hvor vi passerede Øresundsbroen lidt over middag. Efter passende stop med mad og kaffepauser, var vi hjemme i Holstebro ved 20-tiden.
Det var en tur med mange gode oplevelser. De lyse nætter og den dejlige nordiske natur – de ganske særlige traditioner omkring Midsommerfejringen på Åland – livet på øerne, der på en måde virkede isolerede, men dog gennem århundreder havde haft samkvem med fjerne lande på grund af skibsfarten.
Tak til bestyrelsen i Holstebro afdelingen for en god optakt og planlægning af turen – og ikke mindst tak for et godt samvær til deltagerne på turen. Der var hele tiden – følte jeg – en god stemning og venlige, muntre kommentarer såvel i bussen som ved de mange fælles spisesituationer.
Fortsat god sommer  –  håber at vi ses igen på Rejse i Norden.

Inger Jepsen

 

Tredagestur til Dannevirke og Slesvig den 20. – 22. maj 2016

Foreningen NORDEN Holstebro havde en oplevelsesrig tur takket være en god guide, god chauffør fra Skave Turistfart, godt samvær og fint vejr.
Vores guide, fhv. friskoleleder og sønderjyde Asger Brodersen, ledte os gennem det sønderjyske og nordslesvigske landskab spækket med spændende historie lige fra vikingetiden, de slesvigske krige og op til det nutidige dansk-tyske forhold.
Den første dag gjorde vi undervejs holdt ved Skamlingsbanken og det tilsvarende tyske mindretals Knivsbjerg. På Folkehjemmet i Aabenraa fik vi yderligere indblik i historien op til Genforeningen i 1920. Vi tilbragte nogle dejlige timer i Flensborg, hvor vi som planlagt så Istedløven, som nu igen troner på sin rette plads.
I Helligaandskirken fortalte den danske præst engageret om kirkens historie og Bjørn Nørgaards glasmosaikker samt det dansk-tyske forhold frem til i dag, hvor det fungerer på bedste vis. Vi sang en salme fra den nyligt udgivne dansk-tyske salmebog, hvor danske og tyske kirkegængere kan synge den samme salme sammen, men på hvert sit modersmål.
Vel fremme i Slesvig blev vi indlogeret på Hotel Hohenzollern, hvor vi havde to overnatninger.
Lørdag kørte vi til Hedeby, hvor vi gik nogle kilometer på en del af den gamle Dannevirkevold, den såkaldte Forbindelsesvold, ned til Vikingecentret. En meget flot tur med forårsgrønt græs og træer med Sliens blå vand i baggrunden. Efter en tur igennem det udmærkede Viking Museum Haithabu, kørte buschaufføren os til Dannevirke med det danskdrevne museum. Vi gik langs volden, passerede den restaurede teglstensmur, Valdemarsmuren, og kom ud til den nyligt genopførte skanse. Genopførelsen blev udført i et samarbejde mellem danske og tyske værnepligtige.
I øvrigt gjorde vi på hele turen ophold flere steder, Isted, Sankelmark m.fl., hvor der under de to slesvigske krige blev udkæmpet drabelige og til tider groteske slag, så vi med Asger Brodersens enorme viden fik en bedre indsigt i den politiske og militære situation på den tid.
Efter en dejlig frokost i restauranten på 26. etage i det ottekantede Wikingturm med en panoramaudsigt uden lige, var vi klar til at besøge Gottorp Slot, hvor hovedformålet var at se den imponerende Nydambåden.
Dagen sluttede med et besøg i Slesvig Domkirke med bla. gravmæle for Frederik I. En lokal frivillig fortalte levende om Hans Brüggemanns berømte og prægtigt udskårne altertavle. Har man ikke set den, har man noget til gode, var vi enige om.
Slesvig er en spændende by og kønt beliggende i bunden af fjorden Slien. Byen bærer fortsat præg af den danske tid og danskheden med huse og institutioner, herunder det i år 2008 opførte danske, A.P. Møller Skolen.
Søndag gik turen hjemad mod Holstebro med besøg på Noldemuseet i Seebüll om formiddagen, frokost på den gamle Rudbøl Grænsekro på den tyske side af grænsen og Løgumkloster Kirke om eftermiddagen.
Tak for en lærerig, veltilrettelagt og hyggelig tur.

Jytte Madsen og Lisbet Andersen