Bestyrelsen i Holstebro lokalafdeling består af følgende:

 

Formand
Finn Skougaard Ebenhecht
Ravelsvej 5, 7500 Holstebro
Tlf. 8741 6918
e-mail

Næstformand og skolenetværk
Lissi Madsen
Ågade 9, 7500 Holstebro
Tlf. 6130 6450
e-mail

Kasserer og sekretær
Jytte Madsen

Ellehammersvej 39, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 5653
e-mail

Bestyrelsesmedlem
Harriet Pedersen
Vinkelvej 14, 7500 Holstebro
tlf. 9740 1001
e-mail

Bestyrelsesmedlem
Jens Kristian Noe
Særkærparken 99, 7500 Holstebro
Tlf. 4841 4761
e-mail

Webmaster og bestyrelsesmedlem
Lisbet Andersen
Poppel Allè 82, 7500 Holstebro
Tlf. 2398 1740
e-mail

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Just
Søgaardvej 5-7, 7500 Holstebro
Tlf. 
e-mail

 

Revisorer:
Karl Erik Pedersen
Jørn Lybech Christensen
(ikke medlem af bestyrelsen)