Velkommen til Foreningen NORDEN Holstebros hjemmeside

nordiske flag

Foreningen NORDEN er en partipolitisk uafhængig folkelig forening, der har til formål at styrke og udvikle et folkeligt nordisk samarbejde indadtil som udadtil.                       

H.M. Dronning Margrethe II er foreningens protektor.

I lokalforeningen, der dækker Holstebro Kommune, er vi p.t. 135 medlemmer. Vi har det til fælles, at vi interesserer os for omverdenen og ikke mindst for de øvrige nordiske lande som Norge, Sverige, Finland, Island og de tre selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland. Lande og områder, som vi alle har en særlig samhørighed med pga. de mange sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige berøringsflader. I alle de nævnte lande og områder findes tilsvarende foreninger.

På lokalt plan tager vi løbende initiativer til at fordybe os i og udbrede kendskabet til ikke bare vor egen, men også de øvrige landes og områders historie, sprog, natur, kultur og samfundsforhold ved at afholde diverse arrangementer alene eller sammen med andre institutioner og foreninger. Se mere herom under emnefeltet: Program.

Førstkommende arrangement: Grønlandsaften med Nikoline Mortensen

                                                 Torsdag den 27. september 2018 kl. 1930 i Kultur & Frivillighuset

Alle er velkomne til at deltage i vore arrangementer, ture og rejser.

Endvidere har vi i Holstebro-afdelingen et særskilt samarbejde om et skoleprojekt med venskabsbyen Kangaamiut i Grønland. Herfra tilbydes 6. klasses elever at komme til Holstebro på et 6 ugers skole- og familieværtsophold.

Vil du vide mere om den historiske baggrund for Foreningen NORDEN, om formål i dag og i fremtiden kan du læse herom på Landskontorets hjemmeside: www.foreningen-norden.dk